Звіт Державної екологічної інспекції Карпатського округу за 2020 рік

ДОВІДКА

Державної екологічної інспекції Карпатського округу

про результати здійснення державного нагляду (контролю)

у сфері охорони навколишнього природного середовища,

раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

та державного ринкового нагляду

за 2020 рік

 

        Державна екологічна інспекція Карпатського округу є міжрегіональним територіальним органом Державної екологічної інспекції України. Наказом Державної екологічної інспекції України від 29.03.2019 №113  встановлено, що Державна екологічна інспекція України здійснює свої повноваження на території Івано-Франківської та Чернівецької областей через утворений у відповідному порядку міжрегіональних територіальний орган – Державну екологічну інспекцію Карпатського округу.

        Робота інспекційних підрозділів у звітному періоді здійснювалася відповідно до планових завдань, доручень Держекоінспекції, виконання судових рішень, на підставі розгляду звернень та скарг громадян тощо.

        Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу впродовж 2020 року здійснено 2545 ресурсних перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, з них 450 – планових та 2095 – позапланових. Перевірено 960 об’єктів державного нагляду, з них 102 – планово та 858– позапланово. За виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства складено 1883 протоколи, притягнуто до адміністративної відповідальності 1871 особу, 35 протоколів Інспекції передано до судових органів.

        Сума накладених штрафів складає 405,807 тис.грн., сума стягнутих штрафів складає 401,727  тис.грн., в тому числі за 5 протоколами судові органи наклали адмінстягнення на загальну суму 2,040тис.грн. Стягнення штрафів станом на 31.12.2020 складає 99%.

        Впродовж 2020 року за порушення вимог природоохоронного законодавства нараховано збитків на загальну суму 66538,405тис.грн.

        Пред’явлено 212 шт. претензій та позовів на загальну суму 39731,823 тис.грн., відшкодовано 176 шт. претензій та позовів на загальну суму 3224,156 тис.грн.

        До правоохоронних органів передано матеріали 59 перевірок, відкрито 37 кримінальних проваджень.

 

1 .  Контроль за охороною і використанням водних ресурсів

          Впродовж  звітного періоду проведено 372 перевірки дотримання вимог Водного кодексу України, 366 осіб притягнуто до адмінвідповідальності на загальну суму штрафів 51,255 тис.грн., нараховано 135,163 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 
2.     Контроль за охороною атмосферного повітря
 

         За 2020 рік проведено 249 перевірок дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря», в тому числі здійснено 107 перевірок пересувних транспортних засобів. 106 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 22,372 тис.грн., нараховано 8855,531 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 3.     Контроль за поводженням з відходами і хімічними речовинами

         У звітному періоді проведено 620 перевірок у сфері поводження з відходами, у тому числі 109 перевірок – у сфері поводження з промисловими відходами, 510 перевірок – у сфері поводження з побутовими відходами, 1 перевірка – у сфері поводження з пестицидами та агрохімікатами. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності  притягнуто 396 осіб на загальну суму штрафів  108,630 тис.грн.

 

4.     Контроль за охороною і використанням земель водного фонду

 

         Впродовж 2020 року проведено 357 перевірки на територіях земель водного фонду, 99 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на  загальну суму штрафів 23,103 тис.грн. Нараховано 2888,388 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 

5.     Контроль за охороною та раціональним використанням земель

 

         Впродовж звітного періоду проведено 409 перевірок у сфері використання та охорони земельних ресурсів, 103 порушники притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 25,772 тис.грн., нараховано 19472,267 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

        

6.     Контроль  у сфері охорони надр

 

         Впродовж 2020 року проведено 116 перевірок у сфері охорони надр, 50 порушників притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 10,744 тис.грн., нараховано 24542,223 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 7.     Контроль за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу

 

  У звітному періоді державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу проведено 120 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення об’єктів рослинного світу, складено 425 протоколів, 5 протоколів передано до судових органів, 421 особу притягнуто до адміністративної відповідальності (в тому числі 1 – за переданим в Інспекцію протоколом) на загальну суму штрафів 106,437 тис.грн., нараховано 6046,660 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.  В тому числі:

 

7.1. Лісові ресурси

 Впродовж 2020 року проведено 75 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо використання та відтворення лісових ресурсів, складено 413 протоколів, 413 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 98,957 тис.грн., нараховано 4534,681 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.  

 

Операція «Новорічна ялинка»

В тому числі, у відповідності до ст. 20-2 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища», доручення Державної екологічної інспекції України від 25.11.2020 року №270 «Про посилення заходів державного нагляду(контролю) під час періоду заготівлі дерев хвойних порід в передноворічний період» та розпоряджень Івано-Франківської і  Чернівецької облдержадміністрацій, державними інспекторами проведено 12 заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства під час заготівлі, реалізації об’єктів рослинного світу (новорічних ялинок). За результатами заходів складено 14 протоколів, 10 осіб притягнуто до адмінвідповідальності на суму 5,100тис.грн.,  4 протоколи передано для розгляду у судові органи. Нараховано 5,190тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 7.2. Зелені насадження

          У  звітному періоді проведено 45 перевірок щодо охорони та збереження зелених насаджень, складено 11 протоколів, 6 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності загальну суму штрафів 1,360 тис.грн.  нараховано  1511,979 тис.грн. заподіяної довкіллю шкоди.  

 

8.     Контроль за об`єктами природно-заповідного фонду

 

         Впродовж 2020 року проведено 37 перевірок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, складено 45 протоколів, до адміністратвиної відповідальності притягнуто 43 особи на загальну суму штрафів 8,670тис.грн, 2 протоколи передано до судових органів, нараховано 4584,945 тис.грн.   завданої довкіллю шкоди.

 9.     Контроль за об`єктами тваринного світу та водних живих ресурсів

         

  Впродовж 2020 року в галузі контролю за охороною тваринного світу проведено 92 перевірки (в тому числі 71 перевірку щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 109 протоколів, 115 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 27,829 тис.грн., в тому числі:  15 осіб притягнуто до відповідальності за протоколами, переданими в Інспекцію, 9 протоколів передано до судових органів. Нараховано 1,440тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

      Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу у січні-лютому 2020 року здійснювали контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства під час проведення обліків фауни користувачами мисливських угідь. Всього було проведено заходи контролю за обліком мисливських тварин на території 39 користувачів мисливських угідь.

       По охороні водних живих ресурсів у звітному періоді проведено 173 перевірки (в тому числі 168 перевірок щодо вжиття заходів по недопущенню браконьєрства), складено 184 протоколи, 19 протоколів передано до судових органів, 172 особи притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів 20,995тис.грн. (в тому числі: 2 штрафи за протоколами, переданими в Інспекцію, 5 штрафів – за рішенням суду).  Нараховано 11,788 тис.грн. завданої довкіллю шкоди.

 10.  Інструментально-лабораторний контроль

         Впродовж 2020 року відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу проведено наступну роботу:

         Відібрано 198 проб води, визначено 2370 показників.

         Відібрано 123 проби ґрунтів, визначено 571 показник.

         Проведено контроль викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами на 33 підприємствах, відібрано 348 проб та визначено 3336 показників забруднюючих речовин. Проведено контроль викидів забруднюючих речовин від 107 пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, з яких на 6 транспортних засобах виявлено перевищення нормативів.

 11.  Державний ринковий нагляд

 У сфері державного ринкового нагляду протягом 2020 року проведено наступну роботу: 

        На території Чернівецької області здійснено 34 заходи державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», за порушення вимог якого загальна сума штрафних санкцій становить 8,075тис.грн.

         На території Івано-Франківської області проведено 27 заходів державного нагляду (контролю) в частині дотримання вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», виявлено 39 порушень.

 

 

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці